Programområde

Norra Sverige, norra Finland, norra Norge och Sápmi ingår i Interreg IV A Nord 2007-2013 

 

I Sverige omfattas hela Norrbottens län, Skellefteå, Sorsele, Malå och Norsjö kommuner i Västerbottens län. Övriga delar av Västerbottens län är stödberättigande som ”angränsande område”

 

I Finland omfattas länen Lappland, Norra Österbotten och Mellersta Österbotten.

 

I Norge omfattas Finnmarks, Troms och Nordlands fylken.

 

Sápmi delprogram innefattar på svensk sida, utöver de ovan nämnda områden, även Jämtlands län och delar av Dalarnas län (Idre sameby). Västernorrlands län ingår som angränsande område i delprogram Sápmi. På norsk sida ingår i Sapmi område även Nords- och Sörtröndelags fylken samt del av Hedmarks kommun.

 

Hela programområdet med angränsande områden

karta_programomrade