Organisation

Genomförandeorganisation

Länsstyrelsen i Norrbottens län är utsedd till Förvaltningsmyndighet för Interreg IV A Nord.

Huvudprogramsekretariatet är placerat på Länsstyrelsen i Norrbotten län med en informationspunkt vid Lapplands förbund i Rovaniemi.

 

Huvudprogramsekretariatet har ansvar för hela programområdet och koordinationen mellan sekretariaten och informationspunkterna.

 

Delprogramsekretariatet för delprogram Sápmi är placerat vid Sametinget i Kiruna. 

 

Programsekretariat på norsk sida är placerat vid Troms Fylkes kommun.

 

För kontaktuppgifter se kontakter