Interreg III A Nord

INTERREG IIIA Nord är ett EU-program som under programperioden 2000-2007 har stimulerat samarbetet över gränserna i norra Sverige, Norge, Finland och Ryssland.

Programperioden är slut. De Interreg-finansierade projektena har avslutats senast i slutet av april 2008. Några aktiviteter pågår i de Tacis-finansierade projektdelarna i grannskapsprogrammet Kolarctic.

Men gränsöverskridande samarbete kommer att fortsätta! Under perioden 2007-2013 ska gränsöverskridande samarbete på får område stimuleras med nya program:
Kolarctic ENPI CBC (Nordkalotten och Nordvästra Ryssland)

Gå till webbplatsen för Interreg III A Nord