Om programmet

Programmet godkändes av Europeiska Kommissionen den 12 december 2007.

 

Tilldelningen av medel ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden är ca 33 miljoner Euro. 

 

Programdokumentet beskriver bl a vilka typer av utvecklingsinsatser som projekt kan få EU-finansiering för att genomföra. Målet är att regionens konkurrenskraft och sammanhållning ska förstärkas. Hållbar utveckling, jämställdhet, mångfald och integration ska genomsyra alla insatser och för det samiska området gäller att även det samiska språket ska gå som en röd tråd genom de insatser som genomförs.

 

Det samiska området är nu ett sammanhållet delprogram under Interreg IV A Nord som kallas Sápmi. Det är inte längre uppdelat på flera program som det varit under föregående programperioder, utan det interregprogram som berört samerna kommer att leva vidare och dessutom täcka ett större område.

 

EU:s strategi för Östersjön

Den 26 oktober 2009 antog Europeiska rådet en strategi för Östersöjn. Huvudsyftet med EU:s Östersjöstrategi är att närmare knyta ihop länderna och de över 100 miljoner människor som lever i regionen.  Alla EU-program som verkar inom Östersjöstrategins område ska medverka till att uppfylla strategins mål så gott som det är möjligt. Detta innebär till exempel att projekt inom Nordprogrammet som stödjer strategin kommer att rapporteras in mot strategins prioriterade områden.

 

Läs mer om EU:s strategi för Östersjön

 

bullar.jpg   samiskt.jpg