Förslag till operativt program

Programskrivarna lämnade in det första programförslaget till de ansvariga departementen den 26 november 2013 och fick synpunkter i januari. Ett reviderat programförslag lämnades in den 28 februari 2014. Programförslaget godkändes av regeringarna i Finland, Sverige och Norge och lämnades in till EU-kommissionen i juni 2014.

EU-kommissionen väntas fatta beslut om att godkänna programmet tidigast under senhösten 2014. När programmet har godkänts av EU-kommissionen kan den första ansökningsomgången öppnas, tidigast i årsskiftet 2014/2015.   

Programmet har totalt tilldelats ca 42 MEUR från Europeiska regionala utvecklingsfonden, en ökning med ca 8 MEUR jämfört med programperioden 2007- 2013. Denna summa ska medfinansieras med ca 25 MEUR i nationella medel från Finland och Sverige. För norskt deltagande finns en totalbudget (IR-medel + nationella medel) på drygt 17 MEUR. Detta innebär att den totala programbudgeten omfattar ca 85 MEUR. 

Programförslaget, för delområde Nord och för delområde Sápmi, innehåller fyra insatsområden som regionerna vill satsa på;  
1.      Forskning och innovation
2.      Entreprenörskap
3.      Kultur och miljö
4.      Gemensam arbetsmarknad

Programförslag