Tidrapporter

När projektet har kostnader för egen personal och/eller offentligt direktfinansierade kostnader i form av arbetsinsatser ska tiden redovisas. Även eget/ideellt arbete ska tidredovisas.

 

Tidredovisning för egen personal eller offentligt direktfinansierad personal

 

Tidredovisning för eget/ideellt arbete