Samarbetsavtal

Det är viktigt att alla som deltar i projektet avtalar om vad som ska gälla, tex vem som ska ansvara för vad, vem som ska söka medfinansiering, hur eu-stödet ska fördelas osv. Ett exempel på vad som kan ingå i ett sådant avtal finns att ladda ner här.

 Exempel på samarbetsavtal från INTERACT