Villkorsbilaga

Villkorsbilaga 

När ett positivt beslut har skickats till huvudsökanden - Lead Parter - så ska denna läsa igenom, underteckna och skicka tillbaka Villkorsbilagan till Förvaltningsmyndigheten. Detta ska göras senast inom 2 månader efter att positivt beslut om stöd är fattat. Ingen utbetalning kan ske om inte denna villkorsbilaga har inkommit. Observera att villkorsbilagan består av 4 sidor och ska skickas tillbaka i sin helhet.

Villkorsbilaga