Nationell kontroll

Nationell kontroll

Alla kostnader och finansiering ska godkännas av nationell kontrollant innan de kan tas med i en ansökan om utbetalning. Både Lead Part och deltagande projektparter ska skicka in en redovisning av kostnader och finansiering till nationell kontrollant i sitt land.

Svenska projektparter skickar sin redovisning till Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Finska projektparter skickar sin redovisning till en revisor som är godkänd av Arbets- och näringsministeriet i Finland. Läs mer samt ladda ner certifieringsblankett för finsk kontroll på Arbets- och näringsministeriet

Den nationella kontrollanten utfärdar ett intyg över godkända kostnader och detta intyg ska bifogas med ansökan om utbetalning. 

 

Redovisning till nationell kontrollant (blankett på svenska och finska)

Anvisningar till redovisningsblanketten (svenska)