Förskott?

 

Förvaltningsmyndigheten kan om det finns särskilda skäl och efter prövning av projektets ekonomiska bärkraft besluta om förskott på stödet. Förskott får lämnas till stödmottagare som är en ideell förening, en ekonomisk förening i form av ett lokalt kooperativ, an allmännyttig stiftelse eller en lokal utvecklingsgrupp som drivs av stödmottagaren. Förskott får lämnas med högst hälften av det beviljade stödet, dock högst 250 000 svenska kronor.

Ansökan om förskottsutbetalning ska ske på särskild blankett. Ansökan om förskottsutbetalning måste motiveras.

Ansökan om förskottsutbetalning