Ansökan om utbetalning EU-stöd

Ansökan om utbetalning av EU-stöd

När projektet har börjat löpa och ni har upparbetat kostnader är det dags att ansöka om utbetalning. Ansökan om utbetalning skickas till Förvaltningsmyndigheten (Länsstyrelsen i Norrbottens län) enligt de perioder som anges i ert beslut om stöd. Ansökan om utbetalning ska skickas in tillsammans med intyg från nationella kontrollanter samt läges-/slutrapport. För varje redovisningsperiod ska Lead Part sammanställa en rapport över de aktiviteter som har gjorts under perioden. Aktiviteterna ska beskrivas med koppling till de aktiviteter som blivit beviljade i beslut om stöd. Aktiviteterna ska även kopplas till de kostnader som upparbetats under perioden. Läges-/slutrapport ska skrivas och delges alla projektparter så att denna kan bifogas tillsammans med redovisningen till nationell kontrollant. Läges-/slutrapport ska även bifogas tillsammans med ansökan om utbetalning.

Ansökan om utbetalning (svenska/finska)

Anvisningar till blanketten (svenska)

Mall för läges-/slutrapport doc. (svenska)