Handledning

När ni ska söka stöd till förstudie och projekt så finns anvisningar och råd i Handledningar och upplysningar. I detta dokument finns tydliga beskrivningar av hur ni ska fylla i ansökan om stöd till förstudie och projekt. Det finns även beskrivningar av vilka kostnader som är stödberättigande. Handledningen ger även anvisningar om hur kostnader och medfinansiering ska veriferas när ni sedan ska ansöka om utbetalning av det stöd ni beviljats.

 

Handledning och upplysningar