Logotyper

 Interreglogo med devis

interreglogo nord sve färg   

Interreglogo (NORD) med devis (jpg)

Interreglogo (NORD) med devis (pdf)

Interreglogo (NORD) med devis (cmyk-format för tryck på tex roll-ups) 

Interreglogo (NORD) med devis (pms-format för tryck på tyg) 

Interreglogo (NORD) med devis - svartvit

Interreglogo nord/sapmi sve färg  

Interreglogo (Nord/Sápmi) med devis (jpg)

 

Centrerad EU-logotyp med text och devis (svensk text)

 sv färg c vit bakgrund

färg (gif)   svartvit (gif)

 

Vänsterställd EU-logotyp med text och devis (svensk text)

färg (gif)    svartvit (gif)


EU-logotyp med finsk text. 
Huom! Lisää lausahdus "Rajattomat mahdollisuudet"!
OBS! Lägg till devisen "Rajattomat mahdollisuudet"! 

skärm färg (JPG)                                 skärm svartvit (JPG)

tryck färg (EPS)                                   tryck svartvit (EPS)     

                        

Centrerad EU-logotyp med text och devis (engelsk text)

färg (gif)  svartvit (gif)

Vänsterställd EU-logotyp med text och devis (engelsk text)

färg (gif)    svartvit (gif)