Grafiska riktlinjer


  Gränslösa möjligheter
 EU-flagga.jpg         interreglogo nord sve färg

Logotypen för Europeiska regionala utvecklingsfonden ska visas i allt informationsmaterial, vid informationsevenemang och på platsen där projektet bedrivs. Programmets devis "Gränslösa möjligheter" ska också finnas med.

EU-flaggan med texten Europeiska unionen och Europeiska regionala utvecklingsfonden ska vara minst samma storlek som andra logotyper.

Endast för små reklamföremål kan fondens namn och programmets devis utelämnas. Ni kan använda programmets logotyp i era informationsåtgärder men det är inte ett krav på samma sätt som EU-flagga med tillhörande texter.

Observera! Viktigt att ni har med den rätta logotypen för Europeiska regionala utvecklingsfonden i allt informationsmaterial, vid informationsevenemang och på platsen där projektet bedrivs. Kostnader stryks om inte informationsskyldigheten följs!! EU-flaggan med texten Europeiska unionen och Europeiska regionala utvecklingsfonden ska vara minst samma storlek som andra logotyper.

Ladda ner logotyper

Läs mer i dokumentet Grafiska riktlinjer (pdf).

Dekaler

Dekaler skickas ut till Lead Partner i samband med beslut.

Så här ser dekalerna ut.

Skyltar för större projekt

Om det totala stödet* är större än 500.000 euro och projektet består av ett fysiskt föremål eller finansiering av infrastruktur eller bygg- och anläggningsarbeten ska stödmottagaren informera om detta på en skylt. Under det att projektet pågår ska skylten sättas upp på synlig plats. Där ska framgå vilken typ av insats och beteckning stödet gäller. Uppgifterna ska uppta minst 25 procent av skyltens yta. Senast sex månader efter avslutat projekt ska en stor, permanent skylt sättas upp med samma uppgifter som ovan. Uppgifterna ska uppta minst 25 procent av skyltens yta.

*Det totala stödet inkluderar allt offentligt stöd.