För nationella kontrollanter

 

Här kan du som kontrollerar projekt i programmet Interreg IV A Nord ladda ned de dokument som behövs.

Granskningsplanen som är ett internt arbetsdokument som kan användas som stöd för din granskning.

Checklistan som används för att dokumentera kontrollarbetet.

Intyget som visar vilka kostnader som godkänts och den finansiering som godkänts.

Rapportmall för kontroll på plats