Ansökan

Här hittar ni alla blanketter ni behöver för att lämna in en ansökan!

Ansökan skickas in i original till:

Länsstyrelsen i Norrbottens län (Prio 1-3)
Stationsgatan 5
971 86 LULEÅ

Ansökan skickas även in via e-post till norrbotten@lansstyrelsen.se

Sametinget (Prio 4)
Box 90
981 22 Kiruna

Ansökan skickas även in via e-post till kansli@sametinget.se

Ansökningsblanketter

Ansökningsblanketten består av flera delar - i själva ansökan finns grunduppgifter om sökande och en beskrivning av projektet. Välj blankett beroende på om ni ska söka stöd till förstudie eller till projekt.

Ansökan om stöd till förstudie

Ansökan om stöd till projekt

 

Kostnader och finansiering

Kostnader och finansiering av förstudie eller projekt beskriver du i en budgetspecifikation. Specifikationen ser likadan ut oavsett om ni ska söka stöd till förstudie eller projekt.

Budgetspecifikation

 

Indikatorer

Indikatorer används för att mäta det förväntade kvantitativa resultatet. Det finns speciella indikatorer för de olika prioriterade områdena. Välj indikatorer för det område som är aktuellt för ert projekt.

Prioriterat område 1 -  Utveckling av näringslivet

Prioriterat område 2 -  Forskning, utveckling och utbildning

Prioriterat område 3 -  Regional funktionalitet och identitet

Prioriterat område 4 -  Delprogrammet Sápmi –Gränslös utveckling

 

Horisontella kriterier

Några kriterier ska genomlysa hela projektet. För prioriterade områden 1-4 gäller att projektets påverkan på miljö, jämställdhet, integration och mångfald ska bedömas. För prioriterat område 4 gäller även att projektets påverkan på det samiska språket ska bedömas.

Beskrivning av projektets Miljöpåverkan

Beskrivning av projektets påverkan på Jämställdhet, integration och mångfald

Samiska språket

 

Medfinansieringsintyg

Alla som medfinansierar projektet ska skriva ett medfinansieringsintyg. Observera att detta även gäller om huvudsökande, medsökande eller medaktör själv är medfinansiär. Medfinansieringsintyget ska skrivas på av behörig firmatecknare.

Medfinansieringsintyg