Kontakter

Förvaltningsmyndighet/Programsekretariat
Prioriterade områden 1 - 3


Länsstyrelsen i Norrbottens län
Stationsgatan 5
971 86 LULEÅ
tel + 46 (0)10 225 50 00
fax +46 (0)920-22 84 11
Hemsida: www.lansstyrelsen.se/norrbotten
e-post: norrbotten@lansstyrelsen.se 

(Lena Anttila, Enhetschef                 tel +46 10 225 52 32)
Tjänstledig tom 31 dec 2014

Iiris Mäntyranta, tf. Enhetschef         tel +46 10 225 53 76
Kairi Pääsuke                                    tel +46 10 225 54 11 
Per-Erik Andersson                           tel +46 10 225 52 30
Christoffer Björkman                         tel +46 10 225 55 28
Ulla Pettersson                                 tel +46 10 225 53 02
e-post: förnamn.efternamn@lansstyrelsen.se

 

Programsekretariat
Prioriterat område 4

Sametinget
Box 90
S-981 22 KIRUNA
Tel vx: +46 (0)980 780 30
Hemsida: www.sametinget.se
e-post: sametinget@sametinget.se

Besöksadress: Köpmannagatan 58, Östersund
Helen Bergkvist tel. +46 (0) 63 15 08 55
e-post förnamn.efternamn@sametinget.seEkonomer
Prioriterade områden 1 - 4

Veronica Estling           tel +46 10 225 52 78
Jonas Wasserman              tel +46 10 225 54 53
e-post: förnamn.efternamn@lansstyrelsen.se

 

Sekretariat Norge
Prioriterade områden 1 - 4

Troms fylkeskommune
Plan og näringsetaten
N-9296 TROMSØ
Tel vx: +47 77 78 80 00
Hemsida: www.tromsfylke.no

Ian Jawahir tel. +47 77 78 81 68
Mob: +47 47 45 53 57
e-post: förnamn.efternamn@tromsfylke.no
 

Sekretariat Norge
Prioriterat område 4

Nord-Trøndelag fylkeskommune
Fylkets Hus, Interreg-sekretariat
N-7735 STEINKJER
Tel vx +47 74 11 10 00
Hemsida: www.ntfk.no

Sidsel Trønsdal Tel +47 74 11 10 55
e-post: förnamn.efternamn@ntfk.no
 

Informationspunkt
Prioriterade områden 1 - 4


Lapplands förbund
PL 8056
FIN-96100 ROVANIEMI
Tel vx: +358 (0)40 3591 000
Hemsida: www.lapinliitto.fi

Anna-Mari Auniola tel +358 400 762372
e-post: förnamn.efternamn@lapinliitto.fi

  

Nationella kontrollanter Sverige
Prioriterade områden 1 - 4

Ann-Charlotte Hultmo    tel +46 10 225 53 14
Åsa Gåverud        tel +46 10 225 52 29
e-post: förnamn.efternamn@lansstyrelsen.se

 

Nationella kontrollanter Finland
Prioriterade områden 1 - 4

Tuula Manelius                   tel. + 358 29 50 64909,  + 358 40 769 4936  
e-post: förnamn.efternamn@tem.fi

  

Attesterande myndighet

Länsstyrelsen i Norrbottens län
Stationsgatan 5
971 86 LULEÅ
tel + 46 (0)10 225 50 00
fax +46 (0)920-22 84 11
Hemsida: www.lansstyrelsen.se/norrbotten
e-post: norrbotten@lansstyrelsen.se