Valuta

 

Vi är svensk part i projektet. Vilken valuta ska vi använda i redovisningen till nationell kontrollant?

Svar; Ni redovisa era kostnader till nationell kontrollant i SEK och i EURO. Om ni skickar in en redovisning för perioden augusti till december så använder ni december månads officiella valutakurs för att räkna om SEK till EURO. I blanketten anger ni kostnader i SEK samt den valutakurs som är aktuell, blanketten räknar då om de belopp ni angett i svenska kronor till euro.  EU;s officiella kurs finner ni på; http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/

Intyget från nationell kontrollant utfärdas i EURO.