Skicka in redovisning till nationell kontrollant i tid!

Tänk på att skicka in redovisningen till nationell kontrollant redan månaden efter redovisningsperiodens sista månad! Detta för att nationell kontrollant ska hinna utfärda ett intyg som sedan ska vara underlag i ansökan om utbetalning.

Exempel: Ansökan om utbetalning för perioden augusti till december ska vara inne hos förvaltningsmyndigheten senast den 30 april. Vid denna tidpunkt ska ni ha ett klart intyg från nationell kontrollant om vilka kostnader som är godkända. Alltså krävs det att ni redan under januari månad skickar redovisning till er nationella kontrollant för att denna ska ha nog med tid för att granska redovisningen, eventuellt begära kompletteringar och utfärda ett intyg. Intyget skickas sedan till er och om ni inte själva är Lead Partner ska ni skicka intyget vidare till Lead Partner som sammanställer alla projektpartners intyg till en ansökan om utbetalning. Intygen ska ligga till grund för ansökan om utbetalning och originalintygen ska bifogas ansökan om utbetalning som skickas till förvaltningsmyndigheten.