Moms

För projekt som drivs av statliga myndigheter, kommuner och landsting är den ingående momsen avdragsgill dvs ingen kostnad för projektet. Alla kostnader ska alltså redovisas exklusive moms. För projekt som drivs i verksamheter där moms inte är avdragsgill (ex ideella föreningar) blir momsen en slutlig kostnad och är stödberättigande.

Stödmottagaren ska dock rådfråga Skatteverket vad som gäller specifikt för projektet eftersom det inte behöver vara samma som för den ordinarie verksamheten. Skatteverket gör en individuell prövning hos bidragsmottagaren i frågorna om skattepliktig omsättning föreligger och hur mottagande av bidrag och offentlig medfinansiering påverkar avdragsrätten för ingående skatt på förvärv, som är hänförliga till de aktiviteter som bedrivs inom ett projekt. Huruvida bidragsmottagaren är registrerad till mervärdesskatt eller inte vid tidpunkten för ansökan om bidrag saknar betydelse (se Skatteverkets skrivelse dnr 131 179189-08/111). 

Om Skatteverket bedömer att projektet inte har avdragsrätt för moms är denna kostnad stödberättigande och ett utlåtande från Skatteverket ska visas för nationell kontrollant.