Inga kostnader i perioden

 

En av parterna i vårt projekt har inte haft några kostnader i den period som vi ska ansöka om utbetalning för. Måste den parten ha ett intyg från nationell kontrollant för den perioden?

Svar; Nej. Om en part inte haft några kostnader eller fått in medfinansiering under den perioden så behövs inget intyg från nationell kontrollant. Lead Partner kan notera detta i lägesrapporten som bifogas med ansökan om utbetalning så vet förvaltningsmyndigheten varför det saknas intyg från en part.