Granskning av kostnader

 Varje land är ansvarigt för att granska de kostnader som uppstår hos parterna i det landet. Granskare kallas nationell kontrollant. Innan Lead Partner kan ansöka om utbetalning ska varje deltagande part och Lead Partner redovisa sina kostnader till en nationell kontrollant.

Den norska partens kostnader granskas i Norge. Det är Troms fylkeskommune som är ansvarig för det.

Den finska parten ska upphandla en extern revisor som granskar den finska partens kostnader. Det finns särskilda anvisningar om hur man ordnar en finsk nationell kontrollant.

Den svenska parten redovisar sina kostnader till nationell kontrollant som finns på Länsstyrelsen i Norrbotten.