Årsarbetstid

Vilken årsarbetstid ska vi använda när vi räknar ut timlön för deltidsanställda?

Svar: Ni ska använda den årsarbetstid som är den normala för er organisation, dock lägst 1 760 timmar. Se handledningen för programmet.