Insamling av pitesamiska ord

Projektinformation finns på
Etikett Data
Delprogram Sápmi
Insats, åtgärd 4. Gränslös utveckling
ProjektnamnInsamling av pitesamiska ord
ProjektbeskrivningPitesamiska, eller arjeplogssamiska som den ofta benämns i Sverige, hör till den cenralsamiska språken och räknas som helt utdött i Norge medan det kanske är så få som 20 personer som kan språket i Sverige (Wikipedia). Pitesamiska finns på listan över de utrotningshotade språken och räknas som allvarligt hotat. Det är väldigt viktigt att ta till vara på det pitesamiska språket då det inehåller ett tankesätt och därför är bärare av kulturhistorisk kunskap. I pitesamiska finns det få skrivna källor och det finns ingen ordlista över språket. Arjeplogs Sameförening har sedan hösten 2006 deltagit i ett projekt som har till syfte att dokumentera det Pitesamiska språket. Projektet har bedrivitis i samarbete med Norge då detta språk talas i ett bälte från Piteå vid kusten till kusten vid Bodö i Norge. På norsk sida översätts orden till norska. Under den första delen av projektet så hann man samla in cirka 2500 ord Syfte Pitesamiska är ett språk som hålles levande i talespråket av ett fåtal människor, mindre än 20 personer. Pitesamiska är väldigt lite dokummenterat. Kunskapen sitter huvudsakligen bland den äldre generationen och det är därför viktigt att samla information innan den försvinner ut ur talespråket. Mål Målsättningen är att dokumentera mellan 8 000-10 000 ord och därefter spela in de rätta uttalen. Sedan är det tänkt att det ska produceras en lärobok för nybörjare i det Pitesamiska språket.
HuvudsökandeArjeplogs sameförening
Övriga medverkandeSalt och Pitesamiska searvi, Moldfjord, Norge
Tidsperiod2008-09-01 - 2009-12-31
Beslutsdatum2008-06-12
Beviljade EU-medel70318
Total projektkostnad152180

För mer information, kontakta:

Etikett Data
KontaktpersonNils-Henrik Bengtsson
Telefon+46 70 618 84 03
E-postnilben@telia.com