Yhessä/Tillsammans

Projektinformation finns på
Etikett Data
Delprogram Nord
Insats, åtgärd 3. Regional funktionalitet och identitet
ProjektnamnYhessä/Tillsammans
ProjektbeskrivningTornedalens folkhögskola och Ylitornion Kristillinen Opisto är två folkhögskolor belägna på var sin sida av Torneälven. Bägge skolorna bedriver utbildningar för personer med olika former av funktionsnedsättning. I dagsläget är utbytet mellan skolorna i stort sett obefintligt. På Tornedalens Folkhögskola finns kompetens när det gäller att arbeta med teater i olika former och under ett antal år har skolans kursdeltagare med funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) producerat teaterföreställningar. På Ylitornion Kristillinen Opisto har man varit engagerade i olika sorters musikarrangemang. Ett gemensamt projekt kommer att engagera människor i olika åldrar och stärker på så sätt det gränsöverskridande samarbete. Det kommer också att utgöra en bra grund för skolorna att stå på i ett fortsatt samarbete i framtiden. Under förstudien ska ett fungerande partnerskap byggas upp. Arbetet ska resultera i någon form av kulturarrangemang som ska stärka samarbetet över gränsen mellan olika generationer samtidigt som det förmedlar områdets identitet, språk, traditioner och kulturarv.
HuvudsökandeTornedalens folkhögskola
Övriga medverkandeYlitornion Kristillinen Opisto
Tidsperiod2011-03-01 - 2011-06-30
Beslutsdatum2011-05-02
Beviljade EU-medel3713
Total projektkostnad6601

För mer information, kontakta:

Etikett Data
KontaktpersonIrene Muskos