Utveckling myndighetssamarbete Tana älvdal

Projektinformation finns på
Etikett Data
Delprogram Nord
Insats, åtgärd 3. Regional funktionalitet och identitet
ProjektnamnUtveckling av myndighetssamarbete i Tana älvsdalen 2011-2013
ProjektbeskrivningSyftet med projektet är att fördjupa och utveckla det gränsöverskridande myndighetssamarbetet samt förbättra samarbetsnätverk mellan aktörena inom regionen. I projektet samlar man uppgifter och erfarenheter från Norge och Finland om erosionsskydd och lanskapsanpassning. I projektet samlas material om det gällande tillståndet i området, vilket kan till exempel vara till hjälp vid planering av markanvändning. I projektet kommer att skapas erfarenheter från olika stadier av översvämningskartering och kartornas fotograferingsmetoder mellan myndigheterna. Projektets mål är att 1) genomföra ett prov på ett befintligt översvämningskydd för att försöka anpassa det i landskapet. 2) upprätta en landskapsvårdplan för Nuorgams by. 3) ta fram en guide på engelska om byggandet av erosionsskydd med relaterad landskapsanpassning i subarktiska förhållanden. 4) flygfotografera älven och processa bilderna så att dessa kan lätt användas av båda ländernas myndigheter. 5) omfotografera erosionsobjekterna som kartlades i det tidigare för att bedöma erosionens utveckling. 6) översvämningskartera Tana älv från Nuorgam till Polmak
HuvudsökandeELY centralen
Övriga medverkandeNorges vassdrags-og energidirektorat
Tidsperiod2011-04-01 - 2013-12-31
Beslutsdatum2011-03-23
Beviljade EU-medel187200
Total projektkostnad555646

För mer information, kontakta:

Etikett Data
KontaktpersonNiina Karjalainen
Telefon+358 40 516 0357
E-postniina.karjalainen@ely-keskus.fi