Ung och miljömedveten

Projektinformation finns på
Etikett Data
Delprogram Nord
Insats, åtgärd 3. Regional funktionalitet och identitet
ProjektnamnUng och miljömedveten
ProjektbeskrivningFörstudien syftar till att jämföra miljöundervisning på gymnasienivå på de olika skolorna på Nordkalotten. Man kommer att undersöka vilka skillnader som finns mellan länderna, kartlägga behoven och erbjuda gymnasieskolor att delta i projektet och aktivt arbeta för en bättre miljö. Seminariedeltagarna kommer även att diskutera EU:s miljömål och vilka konsekvenser dessa får för individen. Förstudien sker i samarbete med skolpersonal från de deltagande gymnasieskolorna. Förstudien kommer att leda till ett gemensamt miljöprojekt från hösten 2010.
HuvudsökandeFöreningen Norden Norrbotten
Övriga medverkandePohjola-Norden Lapin piiri, Storfjord Kommunen
Tidsperiod2010-02-01 - 2010-06-30
Beslutsdatum2010-02-16
Beviljade EU-medel4550
Total projektkostnad9710

För mer information, kontakta:

Etikett Data
KontaktpersonMarit Lamberg
Telefon+46 920 22 56 61
E-postnordenbd.marit@telia.com