Treriksgränsen - förstudie

Projektinformation finns på
Etikett Data
Delprogram Nord
Insats, åtgärd 3. Regional funktionalitet och identitet
ProjektnamnTreriksgränsen
ProjektbeskrivningI projektet sammanställs en förstudie avseende hur samarbetet kan ökas i skötseln och bevakningen av naturskyddsområdena, i driften av serviceutbud för friluftslivet och på vilket sätt övrig markanvändning kan samordnas. Man ska utreda bildandet av Trilateral Park av nuvarande och planerade skyddsområden. Om den gemensamma viljan kan manifesteras ska man sammanställa en ansökan för Interreg IV A Nord-programmet för att genomföra de ovannämnda målsättningarna.
HuvudsökandeMetsähallitus
Övriga medverkandeLänstyrelsen i Norrbottens län Fylkesmannen i Troms
Tidsperiod2011-01-01 - 2011-05-30
Beslutsdatum2011-01-17
Beviljade EU-medel10000
Total projektkostnad24382

För mer information, kontakta:

Etikett Data
KontaktpersonPertti Itkonen
Telefon0400 193647
E-postpertti.itkonen@metsa.fi