Tema - årsbok 2008

Projektinformation finns på
Etikett Data
Delprogram Nord
Insats, åtgärd 3. Regional funktionalitet och identitet
ProjektnamnTema årsbok 2008
ProjektbeskrivningUngdomarna i Tornedalen kan inte anses ha tillräcklig kunskap om Sveriges och Finlands gemensamma historia som tog sin början på 1100-talet och fortsatte till 1809 då Finland blev ett ryskt storfurstendöme. Tornedalsrådet vill genom sin kulturarbetsgrupp - som består av kulturansvariga i samtliga 14 medlemskommuner - bidra till att öka kunskaperna om våra länders gemensamma historia. Syfte Förstärkning av den gemensamma gränsöverskridande tornedalska identiteten bland skolungdomar. Öka ungdomars kunskaper om Sveriges och Finlands gemensamma historia. Mål • Produktion av temabok för utdelning till skolor och ungdom i Tornedalen. Upplaga ca. 3 000 ex. • Presentation av den gemensamma historien de senaste 200 åren, samt utblick mot framtiden utifrån dagens förutsättningar.
HuvudsökandeTornedalsrådet
Övriga medverkandeTornedalens Landskapsmuseum
Tidsperiod2008-03-01 - 2009-04-30
Beslutsdatum2008-06-12
Beviljade EU-medel21600
Total projektkostnad36000

För mer information, kontakta:

Etikett Data
KontaktpersonPeter Hagström
Telefon+46 922 156 41
E-postpeter.hagstrom@haparanda.se