SWEFI - Övertorneå

Projektinformation finns på
Etikett Data
Delprogram Nord
Insats, åtgärd 3. Regional funktionalitet och identitet
ProjektnamnSWEFI - Övertorneå
ProjektbeskrivningMål och syfte Målet är att bygga basen för ett gränsöverskridande samarbete och öka kännedomen om grannkommunen. Förprojektet syftar till att välja något eller några gemensamma utvecklingsteman och till att bereda en projektplan för ett huvudprojekt.
HuvudsökandeÖvertorneå kommun
Övriga medverkandeYlitornion kunta Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu
Tidsperiod2008-09-01 - 2009-01-31
Beslutsdatum2008-10-16
Beviljade EU-medel8264
Total projektkostnad13773

För mer information, kontakta:

Etikett Data
KontaktpersonStig Kerttu
Telefon+46 927 721 25
E-poststig.kerttu@overtornea.se