Roads to Ruija

Projektinformation finns på
Etikett Data
Delprogram Nord
Insats, åtgärd 3. Regional funktionalitet och identitet
ProjektnamnRoads to Ruija
ProjektbeskrivningSyfte Genom ambulerande utställning avser deltagande institutioner initiera och utveckla förutsättningarna för ett gränsöverskridande samarbete mellan fem regionala institutioner på Nordkalotten. Parterna ser utställningen som ett pilot projekt som svarar för behovet att utveckla verktyg och metoder samt kompetenser som i sin tur kan användas till att initiera framtida projekt kopplat till det gemensamma kulturarvet på Nordkalotten. Mål Projektets målsättning är att genom ambulerande utställning presentera hur finsktalande människor har vandrat till Ruija (Finnmark). Utställningen baseras på dokumentationer från Finland, Sverige och Norge. Genom detta mål önskar parterna att bidra till det fortlöpande revitalisering av både kultur och språk i Sverige och i Norge.
HuvudsökandeNorrbottens Museum
Övriga medverkandeThe provincial museum of Lapland, Varanger museum, Nord Troms museum, Kvensk institutt
Tidsperiod2009-09-01 - 2012-08-31
Beslutsdatum2009-05-28
Beviljade EU-medel131655
Total projektkostnad388925

För mer information, kontakta:

Etikett Data
KontaktpersonUlf Renlund
Telefon0046 920 24 35 10
E-postulf.renlund@nll.se