Resecentrum Haparanda Tornio

Projektinformation finns på
Etikett Data
Delprogram Nord
Insats, åtgärd 3. Regional funktionalitet och identitet
ProjektnamnResecentrum Haparanda-Tornio
ProjektbeskrivningProjektets övergripande målsättning är att • förena de nationella kollektivtrafiksystemen i Finland och i Sverige till en internationell enhet samt öka kollektivtrafikens marknadsandelar • underlätta bussgodshanteringen i HaparandaTornio • bredda arbetsmarknadsregionen och rörligheten på arbetsmarknaden • öka det internationella samarbetet samt samverkan och nätverksbyggande mellan regionens kommuner och företag • öka förutsättningar för besöksnäringen samt aktivitetsutbudet för besökare och företag inom besöksnäringen • skapa tillväxt i HaparandaTornio-området och därmed nya arbetstillfällen
HuvudsökandeHaparanda stad
Övriga medverkandeTornion kaupunki Länsstyrelsen i Norrbottens län
Tidsperiod2011-06-01 - 2013-12-31
Beslutsdatum2011-06-23
Beviljade EU-medel1530000
Total projektkostnad3060000

För mer information, kontakta:

Etikett Data
KontaktpersonFredrik Nestor
Telefon0922-685 02, 070-253 03 47
E-postfredrik.nestor@haparanda.se