Renovasjonstransporter på Nordkalotten

Projektinformation finns på
Etikett Data
Delprogram Nord
Insats, åtgärd 3. Regional funktionalitet och identitet
ProjektnamnRenovasjonstransporter på Nordkalotten
ProjektbeskrivningHålogaland Ressursselskap IKS (HRS) är ett kommunalt renhållningsbolag som kör årligen 3 500 tungtransporter från Narvik till Kiruna med brännbart avfall. Mängden av avfall växer årligen vilket också resulterar mera transporter. Idag kan man konstatera att dessa biltransporter från Narvik till Kiruna är varken ekonomiskt eller ekologiskt hållbara eftersom det inte finns någon struktur eller översyn över logistiken från Kiruna till Narvik. Detta resulterar att transportbilarna får åka tomma tillbaka till Narvik. Mål och syfte Genom att utarbeta en struktur över logistiken med ett antal knutpunkter i Kiruna och Narviks kommuner, har projektet mål att bidra till ett mera ekologiskt rationellt utnyttjande av transportsystem mellan Norge och Sverige. Projektets målsättning är också att se över andra alternativa transportmöjligheter som kan vara miljövänligare.
HuvudsökandeTekniska Verken i Kiruna AB
Övriga medverkandeKiruna Bilfrakt AB Hålogaland Ressurselskap IKS, Narvik
Tidsperiod2008-08-01 - 2009-04-30
Beslutsdatum2008-06-12
Beviljade EU-medel17625
Total projektkostnad82175

För mer information, kontakta:

Etikett Data
KontaktpersonJan Pettersen
Telefon+47 769 22000
E-postjanp@hrs.no