Rajaton meri - Gränslöst hav

Projektinformation finns på
Etikett Data
Delprogram Nord
Insats, åtgärd 3. Regional funktionalitet och identitet
ProjektnamnRajaton meri - Gränslös hav
ProjektbeskrivningDenna förstudie syftar till att jämföra och hitta lösningar för hur man skall integrera den finska och den svenska strategin för marina områden till en gemensam utvecklingsplan. Förstudien syftar även till framtagandet av en gemensam huvudansökan till Interreg IV A Nord-programmet. För att lyckas med dessa uppdrag bör gemensamma gränsöverskridande möten med olika aktörer arrangeras. Den huvudsakliga aktiviteten under förstudietiden är att ta fram en huvudansökan till Interreg IV A Nord-programmet. Huvudansökan baseras på de existerande skärgårdsstrategierna ; REDI-projektet i Finland och Bottenvikens skärgårdsstrategi i Sverige. Projektledaren utvärderar strategierna och ta fram ett förslag för fortsatt samarbete. Aktörerna arrangerar möten med finansiärer och partners som har intresse i huvudansökan
HuvudsökandeMetsähallitus, Natural heritage Services
Övriga medverkandeLuleå kommun, fritidsförvaltningen Bothnian Arc ekonomisk förening
Tidsperiod2010-09-01 - 2010-12-31
Beslutsdatum2010-09-03
Beviljade EU-medel10000
Total projektkostnad17000

För mer information, kontakta:

Etikett Data
KontaktpersonArto Ahokumpu
Telefon+358205645904
E-postarto.ahokumpu@metsa.fi