Preproject railway Rovaniemi - Kirkenes

Projektinformation finns på
Etikett Data
Delprogram Nord
Insats, åtgärd 3. Regional funktionalitet och identitet
ProjektnamnPreproject Railway Rovaniemi-Kirkenes
ProjektbeskrivningProjektets övergripande syfte är att stödja utvecklingen av en transportkorridor mellan Östersjöregionen och Barentsregionen. Korridoren skulle öppna upp nya transportmöjligheter för gruvföretag och andra företag samt en förbindelse till de norra sjövägarna. Dessutom skulle det öka sysselsättningen i regionen avsevärt och utveckla gränsöverskridande samarbete inom många sektorer. Pre-projektets mål: - Att få en realistisk bild av de internationella och nationella grunder, som kan stödja byggandet av en järnväg från Rovaniemi till Kirkenes - Att jämföra skillnaderna och utvecklingströsklarna mellan väg- och järnvägstransporter - Att identifiera nödvändiga planeringsprocesser och finansieringsmodeller - Att öka medvetenheten om järnvägsprojektet på den nationella nivån både i Finland och Norge
HuvudsökandePohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymä
Övriga medverkandeKirkenes Naeringshage AS
Tidsperiod2011-03-01 - 2012-03-31
Beslutsdatum2011-03-23
Beviljade EU-medel22500
Total projektkostnad62500

För mer information, kontakta:

Etikett Data
KontaktpersonTimo Lohi
E-posttimo.lohi@sodankyla.inet.fi