På Gränsen - Rajalla

Projektinformation finns på
Etikett Data
Delprogram Nord
Insats, åtgärd 3. Regional funktionalitet och identitet
ProjektnamnPå Gränsen - Rajalla
ProjektbeskrivningPå Gränsen – Rajalla projektet inleddes för att de två städerna Haparanda och Torneå skulle kunna växa ihop ännu mer. Storgatan - Torikatu som ingår i projektet har redan förverkligats liksom planerna för genomförandet av gränskanalen, gränstorget, över-svämningsbågen och parken. I det projekt som nu ska starta byggs en del av den infra-struktur som är viktigast för städernas förenande, Gränsbågen som hindrar Torneälvens översvämning till centrumområdet. Syfte och mål Projektet ska förena de idag separat fungerande centrumområdena i Haparanda och Torneå till en funktionell enhet.
HuvudsökandeTorneå Stad
Övriga medverkandeHaparanda kommun
Tidsperiod2008-02-01 - 2010-12-31
Beslutsdatum2008-10-09
Beviljade EU-medel852000
Total projektkostnad1420000

För mer information, kontakta:

Etikett Data
KontaktpersonMarkus Kannala
Telefon+358 16 432 11
E-postmarkus.kannala@tornea.se