Northern network Climate change

Projektinformation finns på
Etikett Data
Delprogram Nord
Insats, åtgärd 3. Regional funktionalitet och identitet
ProjektnamnNorthern Network Climate Change
ProjektbeskrivningProjektet strävar efter att sammanföra lokala och regionala aktörer i ett gränsöverskridande samarbete för att tackla gemensamma utmaningar som befolkningsutvecklingen, hur att använda naturresurser på ett hållbart sätt och hur att bevara samiskt kulturarv i ett förändrat klimat. Ett av huvudmålen är att utbyta erfarenheter och utbilda kommuner, myndigheter och opinionsbildare om framtidens klimat och energifrågor inom hela regionen. Projektet syftar därmed till överföring av vetenskapliga resultat i praktiken och förbättra samarbetet mellan olika forskningsinstitutioner, kommuner, företag och andra intressenter. Ursprungsbefolkningens traditionella kunskaper om hållbarhet kommer att ingå i alla aktiviteter. För projektet är också viktigt att regionens ungdomar kan delta i kunskaps höjande insatser inom miljö, klimat och energi. Det huvudsakliga målet för projektet är att genom en gränsöverskridande samverkan få kommuner agera mera på ett hållbart sätt. Projektet ska utveckla åt kommuner olika nya och specifika verktyg (guider, handledningar, mallar, WhatIf scenario verktyg) för ett strategiskt arbete inom energi och klimat för de olika målgrupperna (kommuner, näringsliv och skolor) Genom att höja miljömedvetenhet bland så kallade stakeholders kan kommunerna anpassa sig bättre till klimatförändringar och etablera hållbarhetsfrågor som del av olika planeringsprocesser. Projektets mål är också att höja miljömedveten och delaktighet bland regionens ungdomar som ska kunna bemöta morgondagens utmaningar.
HuvudsökandeJokkmokks kommun
Övriga medverkandeNorrbottens Energikontor AB (Nenet) Oulukaaren kuntayhtymä (Oulu Arc Subregion) VINN Troms Universitet University of Lapland
Tidsperiod2011-01-01 - 2013-12-31
Beslutsdatum2011-03-23
Beviljade EU-medel277510
Total projektkostnad622658

För mer information, kontakta:

Etikett Data
KontaktpersonWolfgang Mehl
E-postwolfgang.mehl@jokkmokk.se