Nordkalottens Logistik

Projektinformation finns på
Etikett Data
Delprogram Nord
Insats, åtgärd 3. Regional funktionalitet och identitet
ProjektnamnNordkalottens Logistik
ProjektbeskrivningEtt informellt forum/nätverk bestående av världsledande basindustriföretag, regionala planeringsmyndigheter samt banverk från Norge, Sverige och Finland har etablerats. Nätverkets funktion gäller i hög grad identifiering av industrins behov av fler och bättre transportalternativ för deras verksamhet. I takt med de ökande miljökraven så ökar efterfrågan på godstransporter på järnväg. Nordkalottens transportinfrastruktur är i hög grad baserad på nord-sydliga transportströmmar medan det finns klara brister i den tvärgående infrastrukturen på Nordkalotten. Syfte Projektets syfte är att förbättra tillgängligheten för hållbara godstransportmöjligheter på Nordkalotten. Mål Projektets huvudmål är att genomföra aktiviteter som utvecklar förutsättningarna för hållbara godstransportmöjligheter på Nordkalotten.
HuvudsökandeLänsstyrelsen i Norrbottens län
Övriga medverkandeLapin-Liitto Pohjois-Pohjanmaan Litto Banverket Narviks hamn Futurum
Tidsperiod2008-08-04 - 2011-06-30
Beslutsdatum2008-06-12
Beviljade EU-medel108600
Total projektkostnad253800

För mer information, kontakta:

Etikett Data
KontaktpersonBo-Erik Ekblom
Telefon+46 920 960 00
E-postBo-Erik.Ekblom@bd.lst.se