Nordkalotten - en del av arktis

Etikett Data
Delprogram Nord
Insats, åtgärd 3. Regional funktionalitet och identitet
ProjektnamnNordkalotten – en del av arktis – stora naturtillgångar och snabb tillväxt i en känslig miljö
ProjektbeskrivningGenom att använda sig av mötesplatser vill projektet skapa medvetenhet och samarbetsmöjligheter hos Nordkalottens invånare, där invånare och beslutsfattare gemensamt kan diskutera frågor som är av betydelse för Nordkalottens attraktivitet. Frågorna som ska diskuteras berör områden som miljö, naturtillgångar, företagande, kompetensförsörjning och utbildningssystem.
HuvudsökandeFöreningen Norden Norrbotten
Övriga medverkandePohjola-Nordem ry, Nordisk informationskontor i Nord-Norge
Tidsperiod2013-11-01 - 2014-06-30
Beslutsdatum2013-11-10
Beviljade EU-medel10000
Total projektkostnad36979

För mer information, kontakta:

Etikett Data
KontaktpersonMarit Lamberg