MUSIC ON TOP

Projektinformation finns på
Etikett Data
Delprogram Nord
Insats, åtgärd 3. Regional funktionalitet och identitet
ProjektnamnMUSIC ON TOP
ProjektbeskrivningKulturen är en viktig faktor för att upprätthålla den lokala identiteten, men även för att marknadsföra regionen. Trots framgångsrika och starka organisationer finns få exempel på samverkan inom musik som fokuserat på de gemensamma och unika särdragen som finns i regionen. Med insikten i den potential och musikaliska professionalism som finns på Nordkalotten ska projektet sammanföra regionens musikaliska resurser. Syfte Projektet ska vidareutveckla det musikaliska och kulturella samarbetet på Nordkalotten för att profilera och stärka regionens identitet. Mål Utveckla kulturen till en regional profilering där den samlade musikkompetensen på Nordkalotten tillvaratas och vidareutvecklas.
HuvudsökandeNorrbottens läns landsting, Kultur och utbildning, Norrbottensmusiken
Övriga medverkandeOulo Symphony Orchestra Barentsjazz
Tidsperiod2008-06-01 - 2011-05-31
Beslutsdatum2008-10-10
Beviljade EU-medel535426
Total projektkostnad1154906

För mer information, kontakta:

Etikett Data
KontaktpersonMirka Siwek
Telefon+46 920 23 66 71
E-postMiroslawa.Siwek@nll.se