Music on top 2

Projektinformation finns på
Etikett Data
Delprogram Nord
Insats, åtgärd 3. Regional funktionalitet och identitet
ProjektnamnMusic on top 2
ProjektbeskrivningProjektet ska vidareutveckla det musikaliska och kulturella samarbetet på Nordkalotten för att profilera och stärka regionens identitet. Projektet skall utveckla kulturen till en regional profilering där den samlade musikkompetensen på Nordkalotten tillvaratas och vidareutvecklas. Projektet skall utveckla och utöka samarbetet, optimera arbetsformer samt tillskapa en organisationsstruktur för kontinuerligt samarbete.
HuvudsökandeNorrbottens läns landsting
Övriga medverkandeOulun kaupunki – Oulu Sinfonia Nordnorska landsdelsmusikerordningen
Tidsperiod2011-08-01 - 2014-06-30
Beslutsdatum2011-03-23
Beviljade EU-medel498000
Total projektkostnad1400000

För mer information, kontakta:

Etikett Data
KontaktpersonPeter Hauptmann
E-postpeter.hauptmann@nll.se