Meänmaa-Kolari/Pajala

Projektinformation finns på
Etikett Data
Delprogram Nord
Insats, åtgärd 3. Regional funktionalitet och identitet
ProjektnamnMeänmaa-Kolari/Pajala
ProjektbeskrivningI kommunerna Pajala och Kolari planeras ett gränsöverskridande gruvsystem, vars förutsättningar är goda för närvarande. Det kanadensiska företaget Northland Resources Inc har undersökt malmtillgångarna med lovande resultat i de båda länderna; Tapulivuoma och Sahavaara på den svenska sidan och Hannukainen-Laurinoja på den finska sidan. Syfte Projektets syfte i Fas I är att fokusera på de direkta och mest viktiga åtgärder som krävs utifrån gruvetableringen och för att säkerställa att den framtida etableringen sker på ett så professionellt och smidigt sätt som möjligt. Mål Den primära målsättningen i fas I är att göra en samlad grundanalys i samarbete med andra berörda aktörer och ta fram en gemensam verksamhetsplan inför fas II. Följande frågeställningar kommer att ligga som grund för verksamhetsplanen: • Den framtida personal- och kompetensförsörjningen utifrån gruvetableringens och övriga näringslivets behov • Skapande av förutsättningar för de befintliga och nya företagen i området samt utvecklande av ett differentierat näringsliv • Utvecklande av regionens attraktionskraft • Stödjande av uppbygganden av ny infrastruktur • Utvecklande av ett rikt kultur- och fritidsutbud för gamla och nya invånare i de båda kommunerna
HuvudsökandeKolari kommun
Övriga medverkandePajala kommun
Tidsperiod2008-05-01 - 2010-01-31
Beslutsdatum2008-06-12
Beviljade EU-medel398858
Total projektkostnad689082

För mer information, kontakta:

Etikett Data
KontaktpersonTapio Niittyranta
Telefon+358 16 519 300
E-posttapio.niittyranta@kolari.fi