Kultur och näringsliv på Nordkalotten

Etikett Data
Delprogram Nord
Insats, åtgärd 3. Regional funktionalitet och identitet
ProjektnamnKultur och näringsliv på Nordkalotten
ProjektbeskrivningProjektet vill belysa kulturens betydelse på Nordkalotten och vilka möjligheter som finns i att satsa på kulturen. Projektet vill lyfta fram lyckade exempel på företagande och presentera dem på Nordkalottkonferensen. Målet är att bidra till antalet kulturarbetstillfällen i regionen. Projektet vill även ordna en mötesplats för unga konstnärer på Nordkalotten. Syftet med projektet är att sätta fokus på vilket sätt kulturen kan bidra till näringslivsutveckling, tillväxt och attraktivitet på Nordkalotten. Projektet vill speciellt lyfta fram unga konstnärer genom att skapa nya mötesplatser och nätverk på Nordkalotten. Man vill även skapa nya mötesplatser mellan kultur och näringsliv genom seminarier och utställningar i samarbete med etablerade konst- och kulturinstitutioner. Projektet vill dessutom skapa intresse för att utveckla konstkritik på Nordkalotten genom att bjuda in till olika seminarier.
HuvudsökandeFöreningen Norden, Norrbotten
Övriga medverkandePohjola-Norden Lapin piiri ry, Nordisk Informationskontor i Nord-Norge
Tidsperiod2011-08-01 - 2013-07-31
Beslutsdatum2011-11-10
Beviljade EU-medel38520
Total projektkostnad276165

För mer information, kontakta:

Etikett Data
KontaktpersonMarit Lamberg
E-postnordenbd.marit@telia.com