Krigsopera

Projektinformation finns på
Etikett Data
Delprogram Nord
Insats, åtgärd 3. Regional funktionalitet och identitet
ProjektnamnKrigsopera
ProjektbeskrivningFreden mellan Ryssland och Sverige 1809 fick till resultat att Finland kom att tillhöra Ryssland från att under många hundra år varit en del av Sverige. Gränsen kom att gå längs Könkämö, Muonio och Torne älv. Livsbetingelserna ändrades radikalt och byar och hemman som legat på båda sidor om älven tillhörde plötsligt olika länder. Kunskapen om denna uppdelning är svag i södra delar av Sverige och bristfällig även i Norrbotten och t.o.m i Tornedalen. Smugglaroperan i Pello 2004/2005 och Laestadiusuuppera 2007/2008 har båda belyst situationen i Tornedalen. Smugglaroperan har åskådliggjort lokalbefolkningens syn på smuggling och den betydelse smugglingen har haft för att befrämja entreprenörskap. Laestadianismen har bl.a. bidragit till att behålla kontakterna över gränsen mellan Finland och Sverige. Krigsoperan kommer att ge ett historiskt perspektiv som är värdefullt för invånarna på båda sidor om gränsen. Syfte Krigsoperans primära syfte är att öka kunskapen om den histora som har präglat och utvecklat Tornedalen Mål 1. Bygga ett nätverk mellan institutioner och företag på båda sidor av gränsen. 2. Skapa en unik musikteaterföreställning med hög kvalitet. 4. Spela för minst 10 000 åskådare. 5. Minst en tredjedel av dessa bör utgöras av turister utanför regionen. 6. Förbättra samarbetet mellan kulturliv och näringsliv. 7. Stärka kulturens ställning i kommunernas strategi.
HuvudsökandeHaparanda stad
Övriga medverkandeTornio Stad Norrbottensteatern Tornedalsteatern
Tidsperiod2008-04-01 - 2009-12-31
Beslutsdatum2008-06-12
Beviljade EU-medel245600
Total projektkostnad409300

För mer information, kontakta:

Etikett Data
KontaktpersonTapio Salo
Telefon+46 922 - 151 40
E-posttapio.salo@haparanda.se
Webbplatswww.haparanda.se