Konkurransekraft i Nord

Etikett Data
Delprogram Nord
Insats, åtgärd 3. Regional funktionalitet och identitet
ProjektnamnKonkurransekraft i Nord
ProjektbeskrivningDenna förstudie syftar till att utreda förutsättningarna för ett genomförandeprojekt, förankra idén hos relevanta och potentiella samarbetspartners samt upprättande av ett genomförandeprojekt. På lång sikt är syftet att bidra till ökad konkurrenskraft på Nordkalotten. Följande dimensioner/områden kommer att utvecklas inom ramen för förstudien: - Ungdomar, hur ska man engagera, informera och motivera dem? - Studenter, hur ska man få dem att utbilda sig och ta jobb i regionen? - Arbetskraften, hur ska man få hit den, hur ska man matcha de som redan finns? - Utflyttade, hur kan man arbeta för att locka tillbaks dem som flyttat söderut? - En gemensam transregional arbetsmarknad - dröm eller utopi?
HuvudsökandeEuropean Minds
Övriga medverkandeBedriftskompetanse AS
Tidsperiod2012-02-01 - 2012-05-31
Beslutsdatum2012-03-01
Beviljade EU-medel10000
Total projektkostnad46778

För mer information, kontakta:

Etikett Data
KontaktpersonPatrik Lindahl
Telefon010-490 14 01, 070-226 75 77
E-postpatrik@europeanminds.com