Klarar Nordkalotten global konkurrens och klimatförändringar

Projektinformation finns på
Etikett Data
Delprogram Nord
Insats, åtgärd 3. Regional funktionalitet och identitet
ProjektnamnKlarar Nordkalotten global konkurrens och klimatförändringar
ProjektbeskrivningVi lever i en tid med ökad global konkurrens och växande klimatförändringar. De möjligheter och utmaningar som globaliseringen skapar kan inte lösas av ett enskilt land, utan det krävs att länder och regioner agerar tillsammans. Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet har därför inlett ett ökat samarbete mellan de nordiska länderna för att stärka Nordens roll i globaliseringsprocessen. Sverige är ordförande i Nordiska ministerrådet 2008 med fokus på klimatförändringar. Nordkalottkonferensen 2008 i Haparanda kommer att sätta fokus på just hur Nordkalotten, som en region, påverkas av globaliseringen och hur ett regionalt nordiskt samarbete kan skapa förutsättningar för såväl ett konkurrenskraftigt som ett miljömässigt hållbart Nordkalotten. Relationen mellan en ökad global konkurrens och växande klimatförändringar kommer att vara konferensens tema. Nordkalottkonferensen är ett forum där gräsrötterna på Nordkalotten, både yngre och äldre, möter politiker och beslutsfattare. Syfte Syftet med projektet är att diskutera hur en ökad global konkurrens och växande klimatförändringar kommer att påverka befolkningen på Nordkalotten samt hur tillväxten kan ökas och konkurrenskraften stärkas. Syftet är även att sammanföra forskare, företagare och representanter för Nordkalottens befolkning i en dialog samt att diskutera behovet av en gemensam globaliseringsstrategi. Mål Projektets mål är att arrangera en Nordkalottkonferens och en parallell ungdomskonferens i Haparanda i augusti 2008. Konferensens resultat kommer att sammanställas och processas vidare i olika konstellationer i länen och fylken.
HuvudsökandeFöreningen Norden
Övriga medverkandePohjola-Norden Lapin Piiri ry Nordiskt Informationskontor i Alta
Tidsperiod2007-12-15 - 2009-06-30
Beslutsdatum2008-06-12
Beviljade EU-medel60929
Total projektkostnad148807

För mer information, kontakta:

Etikett Data
KontaktpersonMarit Lamberg
Telefon+46 920 22 56 61
E-postnordenbd.marit@telia.com