Kemin ja Kalixin välisen vesiliikenteen kehittäminen

Projektinformation finns på
Etikett Data
Delprogram Nord
Insats, åtgärd 3. Regional funktionalitet och identitet
ProjektnamnKemin ja Kalixin välisen vesiliikenteen kehittäminen
ProjektbeskrivningSyfte och mål Projektet syftar till att utreda förutsättningar och hitta samarbetspartners för ett tvåårigt Interregprojekt med målsättningen att förbättra småbåtstrafik och infrastruktur för skärgårdsturismen mellan Kemi och Kalix.
HuvudsökandeKemin kaupunki
Övriga medverkandeKalix kommun
Tidsperiod2009-08-01 - 2009-12-31
Beslutsdatum2009-06-12
Beviljade EU-medel10000
Total projektkostnad18000

För mer information, kontakta:

Etikett Data
KontaktpersonJukka Vilen
Telefon+358 16-259 211
E-postjukka.vilen@kemi.fi