Kartläggning av kompetenser på Nordkalotten

Etikett Data
Delprogram Nord
Insats, åtgärd 3. Regional funktionalitet och identitet
ProjektnamnKartläggning av kompetenser på Nordkalotten
ProjektbeskrivningFörstudiens syfte är att kartlägga tillgång till personer som kan verka som konferenstolk på Nordkalotten/ i Barentsregionen, samt deras möjlighet att delta i framtida tolkutbildning för att kunna tillgodose regionens brist på tolkar.
HuvudsökandeSverigefinska folkhögskolan
Övriga medverkandeTornion Kansalaisopisto
Tidsperiod2013-11-01 - 2014-06-30
Beslutsdatum2013-12-20
Beviljade EU-medel11950
Total projektkostnad35236

För mer information, kontakta:

Etikett Data
KontaktpersonRaija Hiivala