Karesuvanto och Karesuando sammanlänkning av vattenförsörjningssystem

Projektinformation finns på
Etikett Data
Delprogram Nord
Insats, åtgärd 3. Regional funktionalitet och identitet
ProjektnamnKaresuvanto och Karesuando sammanlänkning av vattenförsörjningssystem
ProjektbeskrivningEtt för Karesuvanto och Karesuando gemensamt vattenreningsverk färdigställdes före utgången av 2007. Projektet syftade också till att bygga en ledlinje. Under pågående beräkning av entreprenadkostnaden ökade priserna på byggmaterial så mycket att endast vattenreningsverket kunde färdigställas inom ramen för finansieringen. Detta projekt behövs för att kunna bygga ledlinjer och att också på svenska sidan kunna leda avloppsvattnet till det nya reningsverket. Genom sammanslagning av vattenledningarna säkerställs också tillräcklig tillgång av rent vatten till båda byarna. Syfte Syftet med projektet är att från svenska sidan leda avloppsvattnet genom en ny rörledning till ett nytt reningsverk på finska sidan samt att sammanslå ledningarna för rent vatten. Mål Projektets mål är att genom samarbete förbättra vattenförsörjning och behandling av avloppsvatten.
HuvudsökandeEnontekiö kommun
Övriga medverkandeKiruna kommun
Tidsperiod2008-04-01 - 2008-12-31
Beslutsdatum2008-06-12
Beviljade EU-medel210000
Total projektkostnad350000

För mer information, kontakta:

Etikett Data
KontaktpersonLasse Mäkitalo
Telefon016-556230
E-postlasse.makitalo@enonntekio.fi