Ishavsbanen

Projektinformation finns på
Etikett Data
Delprogram Nord
Insats, åtgärd 3. Regional funktionalitet och identitet
ProjektnamnIshavsbanen
ProjektbeskrivningProjektet syftar till att undersöka och kartlägga vilka andra transporter – förutom malm – som kunde fraktas på den planerade järnvägsträckningen samt vilka andra näringslivsinriktade och utvecklingsbara möjligheter och synergier en järnväg skulle möjliggöra.För fortsatt arbete är det viktigt att undersöka och beskriva banans samlade potential genom att evaluera och analysera Ishavsbanens möjligheter och hinder. Att göra marknadsundersökningar och segmentanalyser av Ishavsbanen. Jämföra isförhållanden och transportmöjligheter med Bottenviken, göra värderingar angående behoven för finsk industri ifall Ishavsbanen blir bli verklighet. Ta fram planer för framtida drift av banan. Projektets centrala målsättning är att undersöka och dokumentera möjliga transportströmmar för denna bansträckning, både regionalt, nationellt och internationellt. Projektet skall ta fram konkret information om bland annat isförhållanden i Bottenviken, verkningar för industrin och miljömässiga indikationer.
HuvudsökandeTornedalsrådet
Övriga medverkandeStorfjord kommunen
Tidsperiod2010-06-30 - 2010-06-15
Beslutsdatum2010-10-20
Beviljade EU-medel49838
Total projektkostnad167180

För mer information, kontakta:

Etikett Data
KontaktpersonPeter Hagström
E-postpeter.hagstrom@haparanda.se